Menu

Záruční podmínky

Díky mimořádné kvalitě výroby a vstupních materiálů je záruční lhůta pro plastové (ABS) dveřní výplně firmy VP trend 7 let (84 měsíců od data instalace výplně, nejdéle však 86 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend). Jedná se o nejdelší záruku na Českém a Evropském trhu, která jen dokazuje, jak kvalitní jsou plastové (ABS) dveřní výplně vyráběné firmou VP trend. Na rozdíl od některých jiných výrobců dveřních výplní není použitelnost a funkčnost plastových (ABS) dveřních výplní od firmy VP trend ovlivněna, nebo omezena barvou jejich povrchu, nebo jejich orientací vzhledem ke slunci.

Záruční lhůta pro hliníkové, hliníko-plastové a HPL dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je 5 let (60 měsíců) od data instalace výplně, nejdéle však 62 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruční lhůta pro doplňky dveřních výplní (klepadla, vhozy, …) je 24 měsíců od data instalace výplně jimi osazené, nejdéle však 26 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend.

Záruční podmínky firmy VP trend jsou jasné a jednoznačné, záruka jako taková je dosažitelná a jednoduše realizovatelná.