Projekt VPTREND – MARKETING je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt VPTREND – MARKETING (CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003383) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je úspěšná expanze firmy na zahraniční trhy pomocí účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, a to v Německu a Rusku. Výsledkem projektu bude předpokládaný nárůst exportu do zahraničí.

eu mpo