Menu

Projekt VPTREND – MARKETING je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Marketing VP TREND II (CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012835) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší pro firmu klíčovou oblast rozvoje – expanzi na zahraniční trhy. Díky jeho realizaci bude možné nejen zvýšit vývoz do současných exportních zemí, ale po zhodnocení zkušeností a zajištění pozice na těchto trzích i expandovat do dalších států (mimo EU).

eu mpo